Sản phẩm mới

G4LNA1
GDA1T
G3LTA1T
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh
Bán hàng
Giới thiệu

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Giai đoạn Từ năm 1965 đến năm 1971

    Công ty Gốm Đông Triều tiền thân là Xí nghiệp gạch ngói Đông Triều được bàn giao từ Ban kiến thiết – Ty kiến trúc Quảng Ninh tháng 1 năm 1965, có trụ sở đóng trên địa bàn xã Hồng Phong, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

    Dây chuyền công nghệ gồm: 1 hệ máy sản xuất gạch EG2 và 1 máy ép ngói thủ công với công suất thiết kế là 5.000.000 viên gạch và 350.000 viên ngói lợp/năm, lao động 150 người, tổng giá trị tài sản là 300.000 đồng.

Giai đoạn Từ năm 1971 đến năm 1978

    - Theo Quyết định số 1014/BKT-TCCB ngày 21 tháng 6 năm 1971 của Bộ trưởng Bộ Kiến trúc, Xí nghiệp được chuyển giao từ Ty Kiến trúc Quảng Ninh sang Bộ Kiến trúc quản lý với nhiệm vụ sản xuất 7.000.000 viên gạch và 800.000 viên ngói/năm.

    - Theo Quyết định số 122/BKT-KH ngày 25 tháng 10 năm 1972 của Bộ kiến trúc cho phép Xí nghiệp được đầu tư mở rộng, lắp đặt hệ sản xuất Gạch 4 máy và xây dựng 1 hệ thống hầm sấy gạch 8 buồng với giá trị là 2.000.000 đồng (nguồn vốn ngân sách).

    - Năm 1974, Xí nghiệp gạch ngói Đông Triều được chuyển về Công ty Gạch ngói sành sứ xây dựng thuộc Bộ Xây dựng và nay là Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng.

Giai đoạn Từ năm 1978 đến năm 1980

    - Thực hiện Quyết định số 1190/BXD thành lập Nhà máy Gạch Đông Triều (Xí nghiệp Gạch ngói Đông Triều sáp nhập với Nhà máy Gạch Silicat Đông Triều) nhiệm vụ sản xuất không thay đổi nhưng quy mô tổ chức ở giai đoạn này chỉ còn gọi là Phân xưởng Gạch Đông Triều với sản lượng 5.000.000 viên gạch và 500.000 viên ngói/năm, 200 lao động và là đơn vị hạch toán kinh tế phụ thuộc Nhà máy Gạch Đông Triều.

Giai đoạn Từ năm 1980 đến năm 1993

    - Theo yêu cầu của mô hình tổ chức, thực hiện Quyết định số 953/BXD-TCCB ngày 1 tháng 7 năm 1980 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc tách Xưởng Gạch ngói Đông Triều trực thuộc Nhà máy Gạch Đông Triều thành lập lại  Xí nghiệp Gạch ngói Đông Triều hạch toán kinh tế độc lập từ ngày 1 tháng 8 năm 1980 và nhà máy gạch silicát Đông Triều (Sau đổi tên thành Nhà máy Gạch lát hoa Đông Triều). Ngày 24 tháng 3 năm 1993, Bộ Xây dựng ra Quyết định số 093A/QĐ-BXD-TCLĐ thành lập lại Xí nghiệp Gạch ngói Đông Triều theo Nghị định số 388/HĐBT ngày 7 tháng 5 năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng.

Ngày 21 tháng 4 năm 1993

    Bộ Xây dựng ra Quyết định số 181/QĐ-BXD-TCLĐ sáp nhập Nhà máy Gạch lát hoa Đông Triều (Nhà máy Gạch Silicat Đông Triều cũ) vào Xí nghiệp Gạch ngói Đông Triều.

Ngày 2 tháng 1 năm 1996

    Bộ Xây dựng ra Quyết định số 07/QĐ-BXD-TCLĐ đổi tên Xí nghiệp Gạch ngói Đông Triều thành Công ty Gốm xây dựng Đông Triều.

Ngày 14 tháng 1 năm 2004

    Bộ Xây dựng ra Quyết định số 90/QĐ-BXD chuyển đổi Công ty Gốm Xây dựng Đông Triều thuộc Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm Xây dựng thành Công ty cổ phần với tên gọi là Công ty Cổ phần Đông Triều – Viglacera

Ngày 1 tháng 4 năm 2004

    Công ty Gốm Xây dựng Đông Triều chính thức đi vào hoạt động theo hình thức Công ty Cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 22.03.000226 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh cấp, vốn điều lệ đăng ký là 4.500.000.000 đồng, trong đó tỷ lệ vốn Nhà nước là 51%.

Ngày 9 tháng 8 năm 2006

    Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh cấp Giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh lần 1 số 22.03.000226 tăng vốn điều lệ lên 5.000.000.000 đồng.

Ngày 25 tháng 12 năm 2006

    Công ty chính thực niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội với vốn điều lệ là 5.000.000.000 đồng.

Ngày 13 tháng 5 năm 2008

    Công ty đổi tên từ Công ty cổ phần Đông Triều Viglacera thành Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều.
Ngày 11 tháng 12 năm 2008
    Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh cấp Giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh lần 3 số 22.03.000226, tăng vốn điều lệ từ 5.000.000.000 đồng lên 10.000.000.000 đồng.
Ngày 28 tháng 08 năm 2012
    Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh cấp Giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh lần 6 số 5700486105 tăng vốn điều lệ từ 20.000.000.000 đồng lên 40.000.000.000 đồng.

Ngày 16 tháng 01 năm 2013
    Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh cấp Giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh lần 7 số 5700486105 thay đổi Giám đốc điều hành.

Một số thông tin chi tiết về Công ty

- Tên Công ty:            Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều

- Tên tiếng Anh: VIGLACERA DONG TRIEU JOINT STOCK COMPANY

- Tên viết tắt: DTC

- Logo:            
                
- Trụ sở: Xã Xuân Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh.

- Điện thoại:(84-33) 3870038; Fax: :(84-33) 3670067

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5700486105 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 1 tháng 3 năm 2004, đăng ký thay đổi lần 7, ngày 16 tháng 01 năm 2013.

Ngành nghề kinh doanh:   
   
- Sn xut và kinh doanh vt liu xây dng đất sét nung và các loi vt liu xây dng khác;
    - Đầu tư h tng, xây lp các công trình công nghip, dân dung;
    - Chuyn giao công ngh k thut sn xut gch ngói đất sét nung;
    - Kinh doanh v
n ti;

    - Kinh doanh d
ch v thương mi và du lch;
    - Kinh doanh đầu tư bt động sn;
    -
Khai thác, chế biến nguyên nhiên vt liu sn xut vt liu xây dng;
    - Kinh doanh xut nhp khu;
    - Kinh doanh đại lý xăng du. 

      Vốn điều lệ: 

Tin nổi bật


DTC công bố BCTC Quý I năm 2020.

DTC công bố Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

DTC cống bố thư mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

DTC công bố BCTC năm 2019 đã xoát sét.

DTC công bố Báo cáo quảm trị năm 2019.
Sản phẩm bán chạy

G2A1T
G2LA1G
G2A1H
G4LDA1T
GDA1T
G3LTA2T
HÐ1
NL22A1
Số người truy cập
 
00547