Sản phẩm mới

G4LNA1
GDA1T
G3LTA1T
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh
Bán hàng
Sản phẩm

Gạch 2 lỗ các loại
G2A1T
G2LA1G
G2A1H
G2A2H
G2A2T
Xem Tiếp
 
Gạch 4 lỗ ngang
G4LNA1
G4LNA2
Xem Tiếp
 
Gạch 4 lỗ dọc
G4LDA1T
G4LDA1G
G4LDA1H
G4LDA2H
G4LDA2T
Xem Tiếp
 
Gạch đặc
GDA1T
GDA1H
GDA2H
Xem Tiếp
 
Gạch 3 lỗ tròn
G3LTA1T
G3LTA2T
G3LTA2H
Xem Tiếp
 
Gạch 6 lỗ các loại
G6LTA1T
G6LTA1H
G6LTA2T
G6LTA2H
G6LA3
G6LTA1G
Xem Tiếp
 
Gạch nem chống nóng
GN3LA1
GN3LA2
Xem Tiếp
 
Gạch nem tách 250
NTA2T
NTA2TKDD
NTA2H
NTA2HKDD
NT250C
Xem Tiếp
 
Gạch nem tách (300x300x20)
NTA1T
NTA1D
NTA2TDD
NTA2HDD
NTA2HKDD300
NTA1TKDD
NTA1DKDD
NTA2TKDD
Xem Tiếp
 
Gạch nem bậc thềm
NBTA1T
NBTA1H
NBTA2H
Xem Tiếp
 
Gạch lá dừa các loại
GLDDA1
GLDDA2
GLDKA1
LDKMNA1
LDKMNA2
Xem Tiếp
 
Ngói các loại
NBA1
NHKA1
NL22A1H
NN3A1
NNTA2
NBA2
NMA1
NL22A2T
NN3A1
HÐ1
NMSA1
NMA2
NL22A2H
NN3A3
HÐ2
NMSA2
NL22A1T
NL22A3
NNTA1
Xem Tiếp
 
Ngói 22 viên/m2
NL22A1
NL22A1H
NL22A2T
NL22A2H
NL22A3
Xem Tiếp
 
Tin nổi bật


DTC công bố BCTC Quý I năm 2020.

DTC công bố Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

DTC cống bố thư mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

DTC công bố BCTC năm 2019 đã xoát sét.

DTC công bố Báo cáo quảm trị năm 2019.
Sản phẩm bán chạy

G2A1T
G2LA1G
G2A1H
G4LDA1T
GDA1T
G3LTA2T
HÐ1
NL22A1
Số người truy cập
 
06685