Sản phẩm mới

G4LNA1
GDA1T
G3LTA1T
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh
Bán hàng
Tin tức

LỄ CHUYỂN GIAO ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU VỀ ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG

Tới dự , vềphía Ban tổ chức tỉnh ủy có đồng chí Vũ Thị Dung Phó Ban tổ chức tỉnh ủy QuảngNinh,Về phía thị ủy Đông Triều có đồng chí Phó Bí thư thường trực thị ủy và cácđồng chí trong Ban tổ chức thị  ủy, vềphía thành ủy Hạ Long có đồng chí Phó Bí thưthường trực thành ủy và các đồng chí trong Ban tổ chức thành ủy.Các đồng chí Đạidiện Ban chấp hành Đảng ủy công ty cổ phần Viglacera Đông Triều, công ty cổ phầnViglacera Hạ Long.Đồng chí Vũ ThịDung Phó Ban tổ chức tỉnh ủy công bố quyết dịnh của Ban thường vụ tỉnh ủy chuyểngiao Đảng  bộ công ty cổ phần ViglaceraĐông Triều về Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long.Sau phần công bố quyết định ,lãnh đạo Ban tổ chức thị ủy Đông Triều và Ban tổ chức thành ủy Hạ Long ký biênbản bàn giao .Đồng chí Vũ Thị Dung và 2 đồng chí Phó Bí thư đã chứng kiến .Buổi lễ diễnra trong không khí trang trọng, đúng qui định của Đảng.Sau đây là một số hình ảnhcủa buổi Lễ./Đồng chí Vũ Thị Dung Phó Ban Tổ chức tỉnh ủy, công bố quyết định  của Ban thường vụ tỉnh ủy Quảng Ninh Chuyển giao Đảng bộ công ty cổ phần Viglacera Đông Triều .$0$0Đồng chí Trưởng Ban tổ chức nội vụ thành phố Hạ Long công bố quyết định tiếp nhận của thành ủy Hạ Long$0$0Trưởng ban tổ chức thị ủy Đông Triều và Trưởng ban tổ chức nội vụ thành ủy Hạ Long ký biên bản bàn giao .Đồng chí Vũ Thị Dung Phó ban Tổ chức tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thương thường trực thj ủy Đông Triều và đồng chí Phó Bí thư thường trực thành ủy Hạ Long chứng kiến.Đồng chí Phó Bí thư thường trực thành ủy thành phố Hạ Long phát biểu chào mùng và  giao nhiệm vụ cho Đảng bộ công ty cổ phần Viglacera Hạ Long.Tin và ảnh:Nguyễn Quang Toản


Các tin mới hơn
 • DTC công bố BCTC Quý III năm 2019. (10/16/2019)
 • DTC công bố Nghị quyết HĐQT V/v Phê duyệt phương án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức Công ty. (8/30/2019)
 • DTC công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên 2019. (7/29/2019)
 • Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều công bố BCTC bán niên đã soát xét năm 2019. (7/27/2019)
 • DTC công bố BCTC Quý II năm 2019. (7/12/2019)

 • Các tin cũ hơn
 • DTC công bố BCTC Quý I năm 2018. (4/16/2018)
 • DTC công bố Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. (3/28/2018)
 • Công bố Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều (3/10/2018)
 • DTC công bố Nghị quyết 05/NQ-HĐQT (3/7/2018)
 • HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN ,PHỔ BIẾN KIẾN THỨC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG (3/5/2018)
 • Tin nổi bật


  DTC công bố BCTC Quý III năm 2019.

  DTC công bố Nghị quyết HĐQT V/v Phê duyệt phương án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức Công ty.

  DTC công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên 2019.

  Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều công bố BCTC bán niên đã soát xét năm 2019.

  DTC công bố BCTC Quý II năm 2019.
  Sản phẩm bán chạy

  G2A1T
  G2LA1G
  G2A1H
  G4LDA1T
  GDA1T
  G3LTA2T
  HÐ1
  NL22A1
  Số người truy cập
   
  09291