Sản phẩm mới

G4LNA1
GDA1T
G3LTA1T
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh
Bán hàng
Tin tức

DTC công bố BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán

DTC công bố BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán. Quý vị quan tâm xem chi tiết tại đây;
    Báo cáo ban giám đốc:bao cao ban giam doc.pdf
    Báo cáo kiểm toán độc lập:bao cao kiem toan doc lap.pdf
    Bảng CĐKT:BCĐKTN.pdf
    Báo cáo KQSXKD: BCKQSXKDN.pdf
    Báo cóa LCTT-PPGT:BCLCTTN.pdf
    Thuyết minh BCTC:TMBCTCN.pdf
Xin trân trọng cảm ơn!


Các tin mới hơn
 • DTC công bố Báo cáo thường niên năm 2018. (1/30/2019)

 • Các tin cũ hơn
 • DTC công bố BCTC Quý IV năm 2018 (1/17/2019)
 • DTC Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (1/10/2019)
 • DTC công bố Nghị quyết, quyết định của HĐQT Công ty về việc bổ nhiệm lại các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty. (12/22/2018)
 • DTC công bố BCTC Quý III năm 2018 (10/16/2018)
 • DTC công bố BCTC Bán niên năm 2018 đã soát xét. (7/27/2018)
 • Tin nổi bật


  DTC công bố Báo cáo thường niên năm 2018.

  DTC công bố BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán

  DTC công bố BCTC Quý IV năm 2018

  DTC Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

  DTC công bố Nghị quyết, quyết định của HĐQT Công ty về việc bổ nhiệm lại các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty.
  Sản phẩm bán chạy

  G2A1T
  G2LA1G
  G2A1H
  G4LDA1T
  GDA1T
  G3LTA2T
  HÐ1
  NL22A1
  Số người truy cập
   
  13347