Sản phẩm mới

G4LNA1
GDA1T
G3LTA1T
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh
Bán hàng
Tin tức

DTC công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

DTC công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Quý vị quan tâm xem chi tiết tại đây;
     Thư mời họp: 1.Thư mời.ký.pdf
     Giấy xác nhận tham dự : 2.Giấy xác nhận tham dự.ký.pdf
     Quy chế làm việc : 3.Quy chế làm việc.ký.pdf
     Chương trình làm việc : 4. Chương trình.ký.pdf
     Phiếu biểu quyết : 5.Phiếu biểu quyết.ký.pdf
     Phiếu đăng ký phát biểu: 6.Phiếu đăng ký phát biểu.ký.pdf
     Tờ trình ĐHĐCĐ: 7.Tờ trình ĐHĐCĐ.ký.pdf
     Báo cáo HĐQT: 8.Báo cáo HĐQT.ký.pdf
    Báo cáo BKS: 9.Báo cáo BKS.ký.pdf
    Báo cáo ban GĐ: 10.Báo cáo ban Giám đốc.ký.pdf
Xin trân trọng cảm ơn!Các tin mới hơn
 • DTC công bố BCTC Quý III năm 2019. (10/16/2019)
 • DTC công bố Nghị quyết HĐQT V/v Phê duyệt phương án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức Công ty. (8/30/2019)
 • DTC công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên 2019. (7/29/2019)
 • Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều công bố BCTC bán niên đã soát xét năm 2019. (7/27/2019)
 • DTC công bố BCTC Quý II năm 2019. (7/12/2019)

 • Các tin cũ hơn
 • DTC công bố NQ HĐQT V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung trình biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019. (3/1/2019)
 • DTC công bố Báo cáo thường niên năm 2018. (1/30/2019)
 • DTC công bố BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán (1/25/2019)
 • DTC công bố BCTC Quý IV năm 2018 (1/17/2019)
 • DTC Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (1/10/2019)
 • Tin nổi bật


  DTC công bố BCTC Quý III năm 2019.

  DTC công bố Nghị quyết HĐQT V/v Phê duyệt phương án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức Công ty.

  DTC công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên 2019.

  Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều công bố BCTC bán niên đã soát xét năm 2019.

  DTC công bố BCTC Quý II năm 2019.
  Sản phẩm bán chạy

  G2A1T
  G2LA1G
  G2A1H
  G4LDA1T
  GDA1T
  G3LTA2T
  HÐ1
  NL22A1
  Số người truy cập
   
  09286