Sản phẩm mới

G4LNA1
GDA1T
G3LTA1T
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh
Bán hàng
Tin tức

DTC công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

DTC công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Quý vị quan tâm xem chi tiết tại đây;
    Biên bản họp ĐHĐCĐ: BBHĐCĐTN.2019.pdf
     Nghị quyết ĐHĐCĐ   : NQ ĐHĐCĐ.2019.pdf

Xin trân trọng cảm ơn!


Các tin mới hơn
 • DTC công bố BCTC Quý I năm 2020. (4/16/2020)
 • DTC công bố Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. (3/9/2020)
 • DTC cống bố thư mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. (2/26/2020)
 • DTC công bố BCTC năm 2019 đã xoát sét. (1/21/2020)
 • DTC công bố Báo cáo quảm trị năm 2019. (1/16/2020)

 • Các tin cũ hơn
 • DTC công bố Giải trình chậm công bố thông tin Quyết định xử lý về thuế, xử lý vi phạm hành chính của cơ quan thuế. (3/11/2019)
 • DTC công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. (3/7/2019)
 • DTC công bố NQ HĐQT V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung trình biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019. (3/1/2019)
 • DTC công bố Báo cáo thường niên năm 2018. (1/30/2019)
 • DTC công bố BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán (1/25/2019)
 • Tin nổi bật


  DTC công bố BCTC Quý I năm 2020.

  DTC công bố Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

  DTC cống bố thư mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

  DTC công bố BCTC năm 2019 đã xoát sét.

  DTC công bố Báo cáo quảm trị năm 2019.
  Sản phẩm bán chạy

  G2A1T
  G2LA1G
  G2A1H
  G4LDA1T
  GDA1T
  G3LTA2T
  HÐ1
  NL22A1
  Số người truy cập
   
  00463