Sản phẩm mới

G4LNA1
GDA1T
G3LTA1T
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh
Bán hàng
Tin tức

DTC công bố BCTC năm 2019 đã xoát sét.

DTC công bố BCTC năm 2019 đã xoát sét. Quý vị quan tâm xem chi tiết tại đây;
  Báo cáo Ban Giám đốc:BCBGĐ năm 2019.pdf
  Báo cáo kiểm toán độc lập: BCKTĐL năm 2019.pdf
  Bảng cân đối kế toán: BCĐKTnăm 2019.pdf
  Báo cáo KQSXKD: BCKQSXKD năm 2019.pdf
  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ : BCLCTT năm 2019.pdf
  Thuyết minh BCTC : TMBCTC năm 2019.pdf
Xin trân trọng cảm ơn!


Các tin mới hơn
 • DTC công bố BCTC Quý I năm 2020. (4/16/2020)
 • DTC công bố Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. (3/9/2020)
 • DTC cống bố thư mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. (2/26/2020)

 • Các tin cũ hơn
 • DTC công bố Báo cáo quảm trị năm 2019. (1/16/2020)
 • DTC công bố BCTC Quý IV năm 2019. (1/15/2020)
 • DTC công bố ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. (1/10/2020)
 • DTC công bố BCTC Quý III năm 2019. (10/16/2019)
 • DTC công bố Nghị quyết HĐQT V/v Phê duyệt phương án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức Công ty. (8/30/2019)
 • Tin nổi bật


  DTC công bố BCTC Quý I năm 2020.

  DTC công bố Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

  DTC cống bố thư mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

  DTC công bố BCTC năm 2019 đã xoát sét.

  DTC công bố Báo cáo quảm trị năm 2019.
  Sản phẩm bán chạy

  G2A1T
  G2LA1G
  G2A1H
  G4LDA1T
  GDA1T
  G3LTA2T
  HÐ1
  NL22A1
  Số người truy cập
   
  04752