Sản phẩm mới

G4LNA1
GDA1T
G3LTA1T
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh
Bán hàng
Sản phẩm

Tên SP: Ngói lợp 22 V/m2 A1 Thẫm
Mã SP: NL22A1T
Kích thước: KT(340x205x11)
Giá: 0 VNĐ
 Sản phẩm cùng loại

NBA1

NHKA1

NL22A2T

NN3A1

NNTA2

NBA2

NMA1

NL22A2H

NN3A3

HÐ1

NMSA1

NMA2

NL22A3

NNTA1

HÐ2

NMSA2

NL22A1H

NN3A1
Tin nổi bật


DTC công bố BCTC năm 2019 đã xoát sét.

DTC công bố Báo cáo quảm trị năm 2019.

DTC công bố BCTC Quý IV năm 2019.

DTC công bố ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

DTC công bố BCTC Quý III năm 2019.
Sản phẩm bán chạy

G2A1T
G2LA1G
G2A1H
G4LDA1T
GDA1T
G3LTA2T
HÐ1
NL22A1
Số người truy cập
 
01088