Sản phẩm mới

G4LNA1
GDA1T
G3LTA1T
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh
Bán hàng
Hệ thống phân phối

Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều
+ Giám đốc: Lưu Văn Hưng - Tell:
+ Địa chỉ: Xuân Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh
+Tell: 0333595689 - Fax: 0333670067
+ Địa chỉ cửa hàng: Xuân Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh
Tổng đại lý Tuyến Biên
+ Giám đốc: - Tell: 0985.636.388
+ Địa chỉ: Tổ 48 P.Cẩm Đông-Thị xã Cẩm Phả-Quảng Ninh
+Tell: 0333.860.1 - Fax:
+ Địa chỉ cửa hàng: Tổ 48 P.Cẩm Đông-Thị xã Cẩm Phả-Quảng Ninh
Tổng đại lý Hiên Chín
+ Giám đốc: - Tell: 0983.689.959
+ Địa chỉ: Đậm Tràn - Thị trấn Phùng-Đan Phượng-Hà Nội
+Tell: 0433.741.7 - Fax: 0433.741.7
+ Địa chỉ cửa hàng: Đậm Tràn - Thị trấn Phùng-Đan Phượng-Hà Nội
Tổng đại lý Hiền Tuyết
+ Giám đốc: - Tell: 0949.266.736
+ Địa chỉ: Ngã 4 Sơn Hà-Thị trấn Hữu Lũng-Lạng Sơn
+Tell: 0253.826.4 - Fax: 0253.826.4
+ Địa chỉ cửa hàng: Ngã 4 Sơn Hà-Thị trấn Hữu Lũng-Lạng Sơn
Tin nổi bật


DTC công bố BCTC Quý III năm 2019.

DTC công bố Nghị quyết HĐQT V/v Phê duyệt phương án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức Công ty.

DTC công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên 2019.

Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều công bố BCTC bán niên đã soát xét năm 2019.

DTC công bố BCTC Quý II năm 2019.
Sản phẩm bán chạy

G2A1T
G2LA1G
G2A1H
G4LDA1T
GDA1T
G3LTA2T
HÐ1
NL22A1
Số người truy cập
 
07522