Sản phẩm mới

G4LNA1
GDA1T
G3LTA1T
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh
Bán hàng
Bảng giá

    Để nhận được thông tin về giá bán sản phẩm chi tiết cho từng loại sản phẩm được tốt nhất. Xin liên hệ trực tiếp phòng bán hàng của Công ty :
- Phòng bán hàng NM Đông Triều I : 
                Điện thoại: 033.3595989
                Fax         : 033.3595969

- Phòng bán hàng NM Đông Triều II : 
                Điện thoại: 033.3595689
- Phòng bán hàng NM Đầm Hà:
                Điện thoại: 033.3880791
Tin nổi bật


DTC công bố báo cáo tài chính Quý IV năm 2017. Quý vị quan tâm xem chi tiết tại đây;

DTC công bố Thông báo về việc đăng ký cuối cùng để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

DTC công bố Nghị quyết số 31//NQ-HĐQT V/v phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 2018

Công ty cổ phần Viglacera Dông Triều xin trân trọng công bố Giấy phép đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11.

HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG,KHEN THƯỞNG PHỤ NỮ TIÊU BIỂU, XUẤT SẮC NĂM 2017
Sản phẩm bán chạy

G2A1T
G2LA1G
G2A1H
G4LDA1T
GDA1T
G3LTA2T
HÐ1
NL22A1
Số người truy cập
 
00365