Sản phẩm mới

G4LNA1
GDA1T
G3LTA1T
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh
Bán hàng
Bảng giá

    Để nhận được thông tin về giá bán sản phẩm chi tiết cho từng loại sản phẩm được tốt nhất. Xin liên hệ trực tiếp phòng bán hàng của Công ty :
- Phòng bán hàng NM Đông Triều I : 
                Điện thoại: 033.3595989
                Fax         : 033.3595969

- Phòng bán hàng NM Đông Triều II : 
                Điện thoại: 033.3595689
- Phòng bán hàng NM Đầm Hà:
                Điện thoại: 033.3880791
Tin nổi bật


Báo cáo tài chính bán niên 2015

Báo cáo quản trị bán niên 2015

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015

CÔNGTY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI ĐỊNH KỲ NĂM 2015

Nghị quyết HĐQT công ty CP Viglacera Đông Triều v/v: Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị công ty
Sản phẩm bán chạy

G2A1T
G2LA1G
G2A1H
G4LDA1T
GDA1T
G3LTA2T
HÐ1
NL22A1
Số người truy cập
 
15066