Sản phẩm mới

G4LNA1
GDA1T
G3LTA1T
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh
Bán hàng
Bảng giá

    Để nhận được thông tin về giá bán sản phẩm chi tiết cho từng loại sản phẩm được tốt nhất. Xin liên hệ trực tiếp phòng bán hàng của Công ty :
- Phòng bán hàng NM Đông Triều I : 
                Điện thoại: 033.3595989
                Fax         : 033.3595969

- Phòng bán hàng NM Đông Triều II : 
                Điện thoại: 033.3595689
- Phòng bán hàng NM Đầm Hà:
                Điện thoại: 033.3880791
Tin nổi bật


THAM GIA NGÀY HỘI VĂN HÓA THỂ THAO CỤM SỐ 6 LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

Báo cáo tài chính Quý I năm 2017

ĐẠI HỘI HỘI CỰU CHIẾN BINH LẦN THỨ IV,NHIỆM KỲ 2017-2022

Bầu Trưởng ban kiểm soát của DTC

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2017
Sản phẩm bán chạy

G2A1T
G2LA1G
G2A1H
G4LDA1T
GDA1T
G3LTA2T
HÐ1
NL22A1
Số người truy cập
 
08123