Sản phẩm mới

G4LNA1
GDA1T
G3LTA1T
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh
Bán hàng
Quan hệ cổ đông

Chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

Chương trình dự kiến: CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐHĐCĐ 2013.doc;$0Các tài liệu của Đại hội cụ thể theo các file đính kèm sau:$001) Giay uy quyen tham du DHCD2013.doc$0$002)Thư moi dự đại hội cổ đông 2013.doc$0$003) Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ 2013.doc$0$0
Tin nổi bật


DTC công bố Báo cáo thường niên năm 2018.

DTC công bố BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán

DTC công bố BCTC Quý IV năm 2018

DTC Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

DTC công bố Nghị quyết, quyết định của HĐQT Công ty về việc bổ nhiệm lại các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty.
Sản phẩm bán chạy

G2A1T
G2LA1G
G2A1H
G4LDA1T
GDA1T
G3LTA2T
HÐ1
NL22A1
Số người truy cập
 
13345