Sản phẩm mới

G4LNA1
GDA1T
G3LTA1T
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh
Bán hàng
Quan hệ cổ đông

Chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

Chương trình dự kiến: CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐHĐCĐ 2013.doc;$0Các tài liệu của Đại hội cụ thể theo các file đính kèm sau:$001) Giay uy quyen tham du DHCD2013.doc$0$002)Thư moi dự đại hội cổ đông 2013.doc$0$003) Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ 2013.doc$0$0
Tin nổi bật


DTC công bố BCTC Quý I năm 2020.

DTC công bố Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

DTC cống bố thư mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

DTC công bố BCTC năm 2019 đã xoát sét.

DTC công bố Báo cáo quảm trị năm 2019.
Sản phẩm bán chạy

G2A1T
G2LA1G
G2A1H
G4LDA1T
GDA1T
G3LTA2T
HÐ1
NL22A1
Số người truy cập
 
06628