Sản phẩm mới

G4LNA1
GDA1T
G3LTA1T
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh
Bán hàng
Quan hệ cổ đông

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

ĐHĐCĐ thường niên đã thống nhất và thông qua những vấn đề quan trọng: Báo cáo Hội đồng quản trị, báo cáo Ban kiểm soát, báo cáo KQHĐ KD và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013, chỉ tiêu KHSXKD và đầu tư năm 2014, định hướng hoạt động năm 2014 cùng nhiều nội dung lớn khác, chi tiết quý vị vui lòng xem chi tiết theo file đính kèm: Biên bản ĐHĐCĐ họp 15.4.2014.doc và Nghị quyết ĐHĐCĐ họp 15.4.2014.doc
Tin nổi bật


DTC công bố BCTC Quý III năm 2019.

DTC công bố Nghị quyết HĐQT V/v Phê duyệt phương án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức Công ty.

DTC công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên 2019.

Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều công bố BCTC bán niên đã soát xét năm 2019.

DTC công bố BCTC Quý II năm 2019.
Sản phẩm bán chạy

G2A1T
G2LA1G
G2A1H
G4LDA1T
GDA1T
G3LTA2T
HÐ1
NL22A1
Số người truy cập
 
07978