Sản phẩm mới

G4LNA1
GDA1T
G3LTA1T
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh
Bán hàng
Quan hệ cổ đông

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2017

Các tài liệu cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 sẽ được DTC cập nhật thường xuyên
Quý vị vui lòng tải tài liệu tại đây:

Chi tiết cụ thể thư mời, nội dung chương trình, giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền quý cổ đông vui lòng tải tại đây:

1/ Thư mời: thu moi.PDF

2/ Chương trình: Chuong trinh ĐHĐCĐ nam 2017.doc

3/ Giấy xác nhận: xac nhan tham du.PDF

4/ Phiếu biểu quyết: phieu bieu quyet.PDF

Tin nổi bật


DTC công bố Nghị quyết HĐQT V/v Phê duyệt phương án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức Công ty.

DTC công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên 2019.

Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều công bố BCTC bán niên đã soát xét năm 2019.

DTC công bố BCTC Quý II năm 2019.

Công ty CP Viglacera Đông Triều trân trọng thông báo Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty.
Sản phẩm bán chạy

G2A1T
G2LA1G
G2A1H
G4LDA1T
GDA1T
G3LTA2T
HÐ1
NL22A1
Số người truy cập
 
06795